Otolog Keratinosit Kültürleri Hakkında

Otolog keratinosit kültürleri yanık hastalarının hasar görmemiş derisinden bir parça alınıp laboratuvarda kültüre edilerek büyütülmesi ve hastanın yanık bölgesine uygulanmasıdır. . Hastanın sağlıklı derisinden alınan parçanın laboratuvar ortamında 100 kata kadar büyütülmesiyle elde edilen deri grefleri kalıcı yara örtüsü olarak kullanılır.

Ciddi yanığı olan hastaların tedavisinde yeni bir perspektif 1975 yılında Reinwald ve Green insan keratinosit kültürü tekniğini geliştirdiklerinde ortaya çıkmıştır. 1981 yılında O'Connor ve arkadaşları yanık hastaları için ilk kez otolog keratinosit tabakalarını transfer etmişlerdir. Keratinosit kültürlerinin kullanıma hazır hale gelmek için 3-4 hafta gibi uzun süre gerektirmesi ve uygulama zorlukları gibi nedenlerden dolayı bu gelişme yanık cerrahları tarafından tercih edilmemiştir.

Bu hücrelerin düzenli olarak kültürde çoğaltılmasıyla oldukça fazla bir ekspansiyon sağlanabilir. Yaklaşık olarak 3 cm2'lik bir deri biyopsisi ile 3-4 haftada bir erişkinin tüm vücut yüzeyini (1,7 m2) kaplamaya yetecek kadar epitel elde edilebilir.

Klinik olarak kültürde üretilmiş epitel otogreftleri ilk olarak 1981 yılında iki majör yanık vakasında kullanılmıştır. Otolog keratinosit kültürleri 20 yıldan uzun süredir yanıklar, kronik bacak ülserleri, dev pigmente nevüs, epidermolizis bülloza, neonatal skalp nekrozu gibi çeşitli endikasyonlarda kullanılmaktadır.

Kısmi kalınlıkta deri greftlerinde olduğu gibi, otolog kültürde üretilmiş keratinositlerin kullanımı da yara zemininin durumuna bağlıdır. Yara zemini granülasyonun erken evresinde olmalıdır. Yaranın allogreftle önceden greftlenmesi veya yara zeminine granüle olmamış allojenik veya otolog dermiş yerleştirilmesi otolog keratinositlerin başarı oranını arttırır.

Kültürde üretilmiş otolog keratinositlerin kullanımı ile ilgili değişken sonuçları olan bir çok makale yayınlanmıştır. Erken tutma oranları uygulanan tekniğe ve greftlenen vücut bölgesine bağlı olarak %49'dan %80' e kadar değişmektedir

Başarı oranını arttırmak için bir çok araştırmacı keratinositlerin nakli için alternatif yöntemler geliştirmiştir. Bunlar temel olarak üç başlık altında toplanabilir(2);

  • Çok tabakalı epitelyal transplantların üretilmesi
  • Kompozit çok tabakalı dermal-epidermal analoglar üretilmesi
  • Yarı-birleşik keratinosit kümelerinin kullanılması

Kültürde üretilmiş keratinosit tabakaları ticari olarak bir çok isim altında bulunmaktadır . Üretilmeleri deneyimli laboratuar ekibi ve 3-5 hafta gibi uzun bir süre gerektirdiği için oldukça masraflıdır. Ayrıca bu keratinositlerin çoğalmalarının en uygun döneminde kullanılabilmeleri laboratuar ekibi ve klinik ekip arasında sıkı bir koordinasyon gerektirir. Dondurulmuş olarak depolanan keratinositler canlı kalsa da koloni oluşturma etkinlikleri % 40-50 azalır.

Kültüre edilen bu otolog greflerin üretimi 3 – 4 hafta gibi uzun bir süre almaktadır; hastaya nakil edildiğinde de sadece kısmi anatomik ve fonksiyonel tedavi sağlarlar. Epidermal ve dermal tabakaları bu şekilde yenilenen hastalarda epidermisin kolayca ayrılabilmesi (örneğin gömleği çıkarırken aniden epidermal örtünün yerinden ayrılması) gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Otolog keratinosit kültüre grefler halen yanık tedavilerinde kullanılıyor olsa da özellikle yeterli kalitede ve büyüklükte greflerin elde edilememesi ve diğer yaşanan sorunlar yüzünden bu yöntem çok tercih edilmemektedir.