Aquagel Hidrojel

Aqua-Gel Hidrojel Yara Örtüsü yenilikçi yapısı sayesinde yanıklar, ülserler, bası yaraları ve benzeri diğer yaralanmaların nemli yara iyileşmesi sağlanarak tedavi edilmesinde, ayrıca yanık yaralarının ilk müdahale sırasında soğutulmasında ve enfeksiyonlardan korunmasında kullanılır.

Aqua-Gel özel hidrojel teknolojisi sayesinde “Nemli Yara İyileşmesi” konseptine uygun olarak üretilmiştir. Nem dengesi sağlanmış yara yüzeyindeki yeni hücre oluşumları ve hareketleri daha hızlıdır ve dolayısıyla konvansiyonel yöntemlerle tedavi edilen yaralara göre çok daha hızlı iyileşebilmektedir.

Aqua-Gel hidrojel yara örtüsünün bileşimi, polivinilopirrolidon, polietilen glikol ve agar gibi natürel ve sentetik polimerlerden oluşmakta ve gama ışınları ile sterilize edilmektedir. Ürünler 3mm. kalınlığında olup, %90 oranında su içermektedir.

Aqua-Gel, elastik olmasına rağmen mekanik dayanımı yüksektir. Uygulama kolaylığı ve dayanımını kuvvetlendirmek için ürün özel bir kumaş ile desteklenmiştir. Emici özelliği ve gaz geçirgen olması sayesinde yara yüzeyindeki nem dengesini sağlar, epidermal hücre göçünü arttırır böylece iyileşmeyi hızlandırır. Bakterilere karşı bariyer oluşturur ve oksijen geçirgenliği sayesinde yaranın oksijenasyonuna yardımcı olur.

Aqua-Gel, yanık yaralarının ilk müdahalesinde, kullanıldığı zaman yaranın daha öncesinde su ile soğutulmasına gerek yoktur. Bu sayede yaranın fizyolojik yapısı korunmuş olur. Aqua-Gel, yara yüzeyinde ısı ve nem dengesini sağlayarak yarayı korur. Ürün, yara yüzeyindeki ısıyı örtünün içerisine alır ve örtünün dış yüzeyinden uzaklaştırır. Bu sayede uygulandığı anda acıyı azaltarak hastanın rahatlamasını sağlar ve yanığın ilerlemesini önler.

AQUA-GEL, Avantajları

 • Öz ısısı düşük olduğundan yarayı soğutur ve acıyı azaltır.
 • Nekrotik doku üzerinde otolitik debridman sağlar.
 • Emici özelliği sayesinde yara sıvıları, fazla fibrin ve nekroz dokusu yaradan uzaklaştırılmış olur.
 • Yarayı enfeksiyonlara karşı korur ve nemli yara iyileşmesi sağlar.
 • Skar oluşum riskini azaltır.
 • Yaraya yapışmadığı için örtü değişimleri ağrısız bir şekilde gerçekleştirilir.

AQUA-GEL, tavsiye edilen kullanım alanları

 • Yanık tedavi ve ilk müdahalesi
 • Venöz, diyabetik, varis ve bası ülserleri
 • Yüzeysel bası yaraları
 • Kronik yaralar
 • Abrazyonlar ve epidermal yaralanmalar.
 • Dermo-kozmetik operasyonlar (lazer, peeling)

Uygulama

Yanıklarda; yaralı bölge derhal AQUA-GEL ile kapatılarak soğuması sağlanmalıdır. Örtü aynı zamanda enfeksiyona karşı koruma sağlar. AQUA-GEL eşit oranda iyileşen epidermis ve kuru bir yara yüzeyi görülene kadar uygulanmaya devam edilir. Tedavinin 1.ve 2. günlerinde bül oluşumu gözlenirse, bunlar temizlenerek tedaviye devam edilir. Tedavinin ilk günlerinde ürünün 12-24 saatte bir değiştirilmesi gerekmektedir.

Bası Yaralarının Tedavisinde; Nekrotik bası yaralarının otolitik debridmanını sağladığı gibi aynı zamanda enzimatik merhem veya jeller ile birlikte ikincil örtü olarak da kullanılabilir.

Ülserlerin Tedavisinde; AQUA-GEL nem dengesini sağlayarak ülserli yaraların kurumalarını önler, granülasyon ve epitelizasyonun oluşmasına yardımcı olur. AQUA-GEL vasküler ülserler üzerinde kompresyon tedavisi ile kombine edilerek uygulanabilir. Kompresyon uygulaması ürünün emiciliğini azaltmaz. Ürün değişimleri yaranın eksuda durumuna göre 1 – 3 günde bir yapılır. Ülser arteryel bozukluktan kaynaklanıyor ise bası terapisi uygulanmamalıdır.

DİKKAT

AQUA-GEL, yüksek miktarda eksuda içeren, enfekte yaralarda kullanılmamalıdır. Bu gibi durumlarda AQUA-GEL kullanılmadan önce yaranın cerrahi olarak temizlenmesi gerekmektedir.

Ebatlar: 10x12 cm, 10x20 cm 20x40 cm

Yüz Maskesi Ebatlar: 25x25 cm(yüz maskesi), 30x40 cm(yüz maskesi)

Aquagel Hidrojel
Aquagel Hidrojel
Aquagel Hidrojel
Aquagel Hidrojel
Aquagel Hidrojel
Aquagel Hidrojel
Aquagel Hidrojel