Deri Eşdeğerleri İle İlgili Literatür ve Uluslararası Klinik Çalışmalar, Lotus MDC